प्रदेश पाँचरी म्ही ङ्हीउलोलै कोरोनइ स्याई - Tamu Times

प्रदेश पाँचरी म्ही ङ्हीउलोलै कोरोनइ स्याई

२० बैशाख, देबदह, रुपन्देही
भिम    गुरुङ्ग

प्रदेश पाँचर्बै रुपन्देही जिल्ला नि बाँके जिल्लार्बै म्ही ङ्हीउलोलै कोरोना भाइरस ल्हैदिइमो । स्वास्थ्य निरो जनसंख्या मन्त्रालयइ अन्सार रुपन्देहीर्ब ङ्हीच्यु से ङा बर्षर्बा निरो बाँके जिल्लारेबा टुच्यु बर्षरेब प्युँम्ही मैलै कोरोना ल्हैदिबा गो । रुपन्देही जिल्लै कोटहीमाई गाउँपालिकै वडा न्हम्बर क्रीर्ब ङ्हीच्यु से ङा बर्षर्बा फ्रै म्ही ह्युलर् लक डाउन तदिबा त्हीरी भारत ह्युलउले ह्रोसै धींर ह्याब बैशाष ङारी खबा गो । भारत ह्युलउले खउनी घरिन् ख्योमै दाइ भारत सीमाउले धिंर आबुल्ले मर्चवार आदर्श बहुमखी क्याम्पसर् मबा क्वारेन्टाइनर भुलो । च क्वारेन्टाइनर टिबा च्युउलो जना म्हध्येरी च फ्रै म्हीलै कोरोना कोभिड १९ म्रोबा गो । बेल्ले नबा छबा आतब चलै शुक्रबारर् बुटवल धागो कार्खानार् मबा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालर् भल्खाब अस्पतालर्ब फेकाल पर्सन डा सुदर्शन थापाई बिइमो । छाइलेन बाँके जिल्लार्बा कोरोना ल्हैदिब म्ही म्हैन क्री ओँसो भारत ह्युलउलेन खबा बिइमो । च म्ही ह्युलरी लक डाउन तउ भन्दा ओँसो भारत ह्यल खनकतुन म्यारीसी खबा गो । सरकारै लकडाउन लम्दै न्हेपाल भारत सीमा बन्द लबा लिसो प्र टुउलोलै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसर्ब क्वारेन्टाइनर् थेमनी च म्ही च क्वारेन्टाइनउले भौदिबा रो । कोरोनार् स्याबा म्ही म्रोउसेरे रुपन्देहीई कोटहीमाई गाउपालिकारी नासा घ्री नि बाँके जिल्लै नेपालगञ्जई सोँउलो इलाकालै थुनिइमो । रुपन्देही जिल्ला प्रशासनै कोरोनर् स्याबा म्हीई नासा कोटहीमाई गाउँपालिकाई वडा न्हम्वर क्रीई पुर्निहवा नासालै थुनिवा रुपन्देही प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक हेम कुमार थापाई बिइमो । स्याबा भयालाई किउँरी ह्याबा चइ आतलैदेन शुक्र्रबार्न क्वारेन्टाइनर् थेंबा ताँ धै परामोरोर्बा अरु टुउलो लै शनिबार भुवा ताँ थापाई बिइमो । छाइलेन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा न्हम्बर प्रेर् मबा अन्सारी मस्जीद नि वडा न्हम्वर क्रीर् मबा मस्जीद इलाका लैदेन थुनिबा ताँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेइ प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक शिवबहादुर सिंहइ बिइमो । कोरोनाइ स्याबा टुच्यु बर्षर्बा प्यु म्ही वडा न्हम्बर प्रेर् महेन्द्र पार्क क्ल्ह्योर टिम्ने खबा धै दिन दिनुन् मस्जीदर् ह्याम्ने खम्ने लदिमल्रो । नेपालगञ्जै धम्बोजीर् टिबा अर्को क्री फ्रै म्हीलान् कोरोना म्रोबा बिइर धम्बोजीर् मबा मस्जीद क्ल्ह्योलान थुनिइमो । कोरोनई स्याबा टुच्यु बर्षर्बा म्ही नि च फ्रै म्हीलै खजुरर् मबा शुशिल कोइराला क्यान्सर अस्पतालै आइसोलेसनर थेसी मै लदिइमो ।

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。