गण्डकी प्रदेशल्वे मुख्यमन्त्री पोखरेल तै - Tamu Times

गण्डकी प्रदेशल्वे मुख्यमन्त्री पोखरेल तै

हुम च्हाक्ली तमु
जेठ ङ्हिच्यु कु, पोखरा

गण्डकी प्रदेशर्वे मुख्यमन्त्रीरी काँग्रेस संसद नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई लैमो । प्रदेशर्वे म्रु सीताकुमारी पौडेल्ई संविधानई धारा प्र टुच्युप्रे (ङा) टिईमरी पोखरेललाई मुख्यमन्त्री लबले अ ।

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。