३९ प््रहेस्यो नि २ सय प्हसे तबे चु म्ही म्हई - Tamu Times

३९ प््रहेस्यो नि २ सय प्हसे तबे चु म्ही म्हई

एजेन्सी ३१ जेठ ।

चु अ जिओना । चुु म्हिल्वे सोंच्यु कु प््रहेस्यो नि ङ्हि प्रह जति प्हसेझोगो मो । जिओनाल्वे ङिच्यु टु वर्षल्वे उमेररी तेल आईतबार दिनरी सिई ।
भारतल्वे मिजोरामल्वे अइजाल अस्पतालरी जिओना मोई लनलन सिई । खिल्वे चुआन जात तिआनुम नासरी टिमल । चर खिल्वे सोंच्यु कु प््रहेस्यो नि प्हसेल्वे प्हसेझोगोनि क्रि धिंर तोकोईनि टिदिईमो ।
खिई ओसो प््रहेस्योनि (१५) प्रे च्युङा वर्षई उमेररी सन्र १९५९ री व्या लल । (२४) ङ्हि च्यु प्लि वर्षई उमेररी ङ्हिप्ले व्या लल । लिलिवे व्या चई २५ वर्षल्वे नानिमेनिप्रे सन् २००४ री व्या लबले अ ।
कति च्हमीझोगो व्या लैर याखाईमो । चल्वे ४तल्ले थेउले धिंर अझैनि १६२ जना टिसेमो । चल्ले जानझोागे ङ्ह्योउलागी नासरी पर्यटकझोागो खउले मो ।

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。