संघीयता पोले लउरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग लमोःतमु - Tamu Times

संघीयता पोले लउरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग लमोःतमु

तमु टाईम्स
४ असार पोखरा
ग्ण्डकी प्रदेशरी थेवे विपक्ष एमाले संसदीइ दलई नेता पृथ्वीसब्बा तमुुई संधीयतालई पोले लउरी खि पल्लेई ल्हैदिव प्रदेश सरकारलाई ल्होमिब भिईमो । मुख्यमन्त्रिी कृष्णचनद्र नेपाली पोखरेललई थेवे विश्वासई मत किवे प्रस्तबरी प्रदेश सभारी तवे छलफलरी भाग किम्दै ओसोवे मुख्यमन्त्री तवे तमुुई संघीयता पोले तय मात्र लोकन्त्र बलियो तब भिईमो । प्हनवे दिनरी क्योमेल्वे सरकार तलखाम च त्हीरी नि संघियतालाई पोले लउरी ताँ रेउरी खालपरिम तमुुई भिईमो संघितालाई पोले लउरी चुसरकार छ्याल्ले ल्हैदिमभे एमाले कतित्हिर भिले नि सहयोग लउरी तयार मो भिईमो ।
संघीयताल थेवे ताँ लब तर तोईनि भुमिका आक्ल्होब म्रोईमो भिम्दै तमुुई संघियता कार्यानवयनरी काठमाण्डौई नेताझोगोनि सेरी समस्या मो भिईमो । तर शासकिय क्षमता नि सिष्टम खाँलउरी म्हेईभे खले तम चल्वे प्रतिबाद लव भिईमरी चेतावरी विईमो तमुुई ।
सम्बोधनई ओसोरी तमुुई मुख्यमन्त्री पोखरेललई प्रदेशसभारी तवे ५९ सदस्यमध्ये ताईभन्दा परिपक्क नि सालिन नेतृत्व तब भिईमो । राजनितीक इतिहाँस तवे जानरीईटो खबे पोखरेलई विश्वासई मत आपि विउरी गाह्रो तउले तमुुई भिईमो । तर पोखरेलई खि नेतृत्वई सरकारई मत ह्रिई भिम्दै तमुुई “मुख्यमन्त्री सद्वभाव मो तर च असरवादी दलझोगोल्वे गठबन्धनई रुपरी सरकार बनिउले मो चुलई समर्थन लउरी आखा”

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。