गोर्खा स्मारक, गण्डकी प्रदेशल्वे स्येतव ताँ - Tamu Times

गोर्खा स्मारक, गण्डकी प्रदेशल्वे स्येतव ताँ

पोखरा, च्यु ङ्हि,
हुम च्हाक्ली तमु
नेवेत्हिरी लेई वीरगोर्खालीमे सिईमो । विश्वयुुद्ध्दईतो विभिन्न ह्युलरी नेवेक्ल्होरी ज्युु व्योईमरी नेमाईले ६० हजार भन्दा बढी वीरगोर्खालीझोगोई ज्यु याई । ज्युु व्योईमरी नेउलेलाई मेईमरी नेपालरी गोर्खा स्मारक ट्रस बनिसे मो । च गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखराई सिमाना स्याङ्गजाल्वे फेदीखोला–१, साल्मे डाँडारी अ । गोर्खामेल्वे सिमि ख्रोवे क्ल्हो बनिउले बेल्ले थेवे प्रोजेक्ट अ । लेई वर्षल्वे आयोजनारी गोर्खा भोयावे क्ल्हो, गोर्खा म्युजियम, गोर्खा टावर, नि जातीइ नमुना धिं, रेल लैमरी ङ खण्डरी पाईमो । तोको बनिईमरी खाम्हेउले गार्खा समाधिं लागी गोर्खाहेरिटेज बेलायतई पहलरी म्हेउले २६करोड मुुई ल्हेई खर्च तखाई भिईमो गोर्खा स्मारक ट्रस्टई ।
चुुल्वे सिलान्यास २०७० सालरी तउले अ तल्वे ४ वर्षरी गोर्खा भूू.पूझोगोल्े प्रयासरी म्हेउले २० करोड मुुई भौतिक विकास मन्धालयई ५ करोड विल । गजेन्द्र निर्माण कन्स्ट्रक्सन प्रँलिई बनिउरी थालिवले तोको के तखाईमो । छलेई च डाँडरी चैदिवले क्युु लिफ्टिङ लैमरी प्हखैमो । चुसाल्मे क्युुहुदुुईतो क्युु तानिउरी ९३ लाख रुपैया मुुई खर्च तैमो । चल्वे संघीय सरकारई २६लाख,प्रदेश सरकारई ३५ लाख मुुई खर्च लैमो । तोको मवे पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालई थुवे क्युुई आयोजनाल्वे उद्घाटन लल । चरी गोर्खा स्मारक ट्रस्टई कार्यालय भवन बनिउरी अनुुमानित १ करोड १४ लाख मउले प्रदेश सरकाई २० लाख विईमो । भवान बनिल आखईमो । च बनिउरी १ करोड मुुई ल्हैदिव गोर्खा स्मारक ट्रस्टई सहसिचिव जंगबहाुदर तमुुई भिईमो ।
सिवे गोर्खाझोगोलाई मेईमरी गोर्खा भू.पूसंगन –गेसो) ई संस्थापक अध्यष पदम बहाद तमुुई पहलरी २०७० सालरी साल्मेडाँडारी ताई त्हुुईमरी सतिगति के लल । गोर्खाभर्तिरी कोवले २१ नेपाली जातिल्वे सतिगति ई लागी ह्रोसेह्रोसेल्वे रीतिथिति दुले ताई त्हुुईमरी लल । च दिनरी नेस्योलवे जोडी मनकृष्ण श्रेष्ठ नि हरिवंश आचार्यई गोर्खा स्मारक शिलन्या लल। गेसोई नै गोर्खा स्मारक ट्रस्ट खोलिउले अ । २०७६सालसम्म पदम बहादुरै नेतृत्वरी मेला । तोको भे नेतृत्वई जिम्मा टब्लुटिओ जंगबहादुर तमुुई लईमो । खिई प्रदेशशै गौरव मवले तैमरी गण्डकी सरकारई समेत चुलई किलपरिम भिईमो । ३० रोपनी क्षेत्रफलरी मवले चु क्ल्हो गोर्खा समार्धिं लागी चैदिवले संरचनाझोगो बनिईर खाम्हेईमो । चरी समाधिं क्ल्हो, खवेले दिवे क्ल्हो, अन्तराष्ट्रियस्तरल्वे ट्वाईलेट, एम्पिथियटर, क्युई फोकोईलागी चैदिवे सेझोगो बनिसे मो ।

चल्वे छ्याल्ले बनिउरी बाँकी मो प्राविधिक सल्लाहकार इ. किसान सिंह तमुुई भिई । गोर्खा स्मारक ट्रस्टई कार्यालयरी चैदिवे बजेट खईभे तोरे खवे वर्षरी चलिवे अनुमान ट्रस्टल्वे सचिव डा. चन्द्रबहादुर तमुुई भिईमो । समाधिई लिलि कार्ये बनिवे सेझोगो बनिईमरि याव भिई । सन्र १८१५ ईतो तोकोसम्म ब्रिटिस नेपाल सम्बन्धई दुुई शताब्दीई लिलि गोर्खाई मिईटो नेपाली फ्रेमेझोगो विश्वरी विभिन्न नेवेक्ल्होरी याईमरी नेल । आसो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) री लिलिवे विश्वयुद्ध सन्र १९३९–४५ रि ल्है क्षेत्रीय नेउलेझोगरी गोर्खाझोग ल्हैदिल । ङ्हि विश्वयुद्धरी गोखाझोगो अफ्रिकन नि युरोपियनर नेउरी ल्हैदिल व्रिदिसई थेवे अभिलेखरी ६० हजारभन्दा बढी गोर्खाझोगोई खिई ज्यु व्योउले मो ।

सचिवझोगाई खईमरी ङ्होई
गोर्खा स्मारलाई प्रदेश सरकाई थेवे क्ल्हो पिईमो । शनिबार प्रदेशई प्रमुख सचिव, सचिव, गण्डकी विश्वविद्यालयई कुलपति कोईमरी गोर्खा स्मारकई अवलोकन लल । टोलीरी गण्डकी विश्वविद्यालयई कुलपति प्रा. डा गणेशमान तमु, प्रदेशई प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मी, मुख्यमन्त्री नि मन्त्रिपरिषद् कार्यलयई सचिव इन्दुु धिमिरे, अर्थमन्त्रालय सचिव रमेश कुमार केसी, भूमिव्यवस्था, कृषि, सहकारी नि गरिबी निवारण मन्त्रालय सचिव सवनम शिवाकोटी –अर्याल) बन बातारण नि भूसंरक्षण मन्त्रालयई चिव डा. महेश्वर ढकाल, मुख्यमन्त्री नि मन्त्रिपरिषद् कार्यलयई कानुन सचिव बलसारग गिरीमे खल । चमेई चुगण्डकी प्रदेशै गौर तवले भिम्दै चुलाई पुरा लउरी खेमो मन्त्रालयईटो आर्थिक, भौतिक नि नैतिक रुपरी सहयोग ल भिईमरी भिईमो । पोखरा नजिकै मउले चुक्ल्हो प्हनवे दिनरी पर्यतीय गन्तव्य तखाउले भिई ।Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。