२४ घण्टारी २५२५ जनालाई कोरोनाई स्याबले त्होईमो भे ३५ जना सिई - Tamu Times

२४ घण्टारी २५२५ जनालाई कोरोनाई स्याबले त्होईमो भे ३५ जना सिई

हुम च्हाक्ली तमु,
भदौ ८, पोखरा
लिलि २४ घण्टारी २०८७ जना कारोना भाईरसई स्याबले त्होईमो । स्वास्थ्य नि जनसंख्य मन्त्रालय ९९०९ जनारी पीसीआर लमईले २०२० नि ४,९०१ एन्टिजन लमईले ५०५ जनारी २,५२५ जनारी स्याबले त्होईमो । लिलि २४ घण्टारी २०८६जना कोरोना भाईरस सईमो । छलेई ३५ जना भे सिईमो । मंगलबार थप्दिउले नि ेपालरी कोरोनई स्याउले ७ लाख ५१ हजार १ फेईमो । चुनि नेपालर सिवे म्हिझोगो १० हजार ५६८ जना फेईमो भे ७ लाख २ हजार १८३ जना कोरोना सईमो । मन्त्रालयई तोको ह्युलरी कोरोना ल्हैदिवे म्हिझोगो ३८ हजार २५० मो । चमध्ये ३५ हजार १४५ जना होम आईसोलेसनरी मो भे ३ हजार १०५ जना संस्थागत आईसोलेसनरी मो । कोरोनाई ल्हैदिवे म्हिझोगो ६२० जना आईसीयूनि १७० जना भेन्टिलेसनरी मोई लसे मो ।
छलेई १० वर्ष न्होर्वे ३६ प्हसेझोगो कोरोनई स्याईमो भे ११ ईटो २० वर्षर्वे १ सय ७४ जना कारोनाई स्यावले त्होईमो ।

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。