सों दिने खेमा लिपि प्रक्षिण तिय नेससरे - Tamu Times

सों दिने खेमा लिपि प्रक्षिण तिय नेससरे

हुम च्हाक्ली तमु, पोखरा
तमु समाज इजरालई आयोजनरी तियसेरे जम भर्चअलाई सों दिने खेमा लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम तसे मो । भाषा, लिपि लोल्हे खिई पहिचानलाई संरक्षण लल्हे भिवे नारालाई किईमारी चु प्रशिक्षण कार्यक्रम लसे मो । तमु खेमा लिपि खानसम्म ताई तमुमेझोगोई लोदिगे भिईमरी चु काईक्रम लवले अ । तमु खेमा लिपिई प्हनवे दिनरी ताई तमुमेझोगोलाई क्रिई लब नि तमुई इतिहाँस संरक्षाण लउरी सजिलो तमु भिईमरी चु प्रशिक्षण लबले अ । प्रशिक्षण र्काक्रम तिले सेटेम्बर २४ साईटो सुरु तैमरी २५ नि २६ सम्म चलिमो । इजरायर्वे त्हयर ३ः१५ बजे मो भे नेपाली नेसर ६ः०० तसेमो । तु ३ दिन सम्म तवे कार्यक्रमरी खेमा लिपि अभियन्त भिम तमुई प्रशिक्षण लसेमो । चरी ताई तमु खेमा लिपि लोलो ङ्हावे ताई तमुमेझोगोलाई त कार्यक्रमरी दे वेलारी नै सहभागी तखामो । चु प्रशिक्षण कार्यक्रमई लागी ताई तयारीझोगो तखाउले जानकारी तमु समाज इजराई अध्यक्ष खुसी क्ल्हे तमुस्यो भिई ।

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。