२४ घण्टारी १२८२ जनालाई कोरोना ल्हैदिईमो, भे ७ जना सिइ - Tamu Times

२४ घण्टारी १२८२ जनालाई कोरोना ल्हैदिईमो, भे ७ जना सिइ

हुम च्हाक्ली तमु, पोखरा
लिलि २४ घण्टारी ह्युलरी १२८२ जना कोरोनाभाईरस ल्हैदिवले पुष्टि तैमो । छलेइ १२६२ जना कोरोना सईमो । स्वासथ्य नि जनसंख्या मन्त्रालयई च त्हिरै ७ जना सिईमो । चुनिप्रे ह्युलरी कोरोनाईटो ज्यूउ याव म्हिझोगो ११ हजार १०३ फेवले मन्त्रालयई भिईमो । छलेई तोकोसम्म कारोना ल्हैदिवे म्हिझोगो एीन्टजेनाईटो ९० हजार ८५४ नि पीसीआरईटो ७ लाख ९२ हजार ३६७ जना फेईमो । ल्हैदिवे म्हिझोगो तोकोसम्म ७ लाख ६२ हजार ४१६ कोरोना सईमो । छलेई तोकोसम्म १८ हजार ८४८ जना कोरोना ल्हैदिवे म्हिझोगो मो ।

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。