रामपुरबे कृ फ्रेसी व्यावसायिक मै न्हएर – Tamu Times

रामपुरबे कृ फ्रेसी व्यावसायिक मै न्हएर

असोज २७,वालिङ।

रामपुर पाल्पर्बे फ्रेसी नरनारायण अर्याल व्यावसायिक मै न्हएर मनग्ये आम्दानी लदिमो । चु याबै जेठ महिनै टो मै न्हौरी शुरु लबै फ्रेसी कृषक अर्यालै प्ह्रोल तोको ट्हु चुसे ङ्ही मैइ मो । च्यु कृसे ङ्ह मैइ टो ओलेबा मैइपालन तोको ट्हुच्युसे प्ल्हि मैइ लैनु मो । दैनिक ङ्ही प्रह्से ङ्ह लिटर ङ्ह्या प्रति लिटर प्र्हकिर चुइर मासिक ट्हु प्र्ह लाख आमदानी तबै जानकारी अर्यालै पिइमो ।

भारतर्बे गोरखपुर ने हरियाणार्टो मैइ पखएर ब्यबसाय ओलेवा अर्यलै स्थानीय बेझाङ बजररी ङ्हे डेरि फारम ओलेर ङ्ह्या चुदिमो ।

जिल्लर्बे त्हानाबे थेवै मैइ फारम ओलेवा फारम च्युसे टु रोपनी जग्गर फारम नि च्युसे ङ्ह रोपनिर छि खेती लबै अर्यलै ट्हु जनालै रोजगारी पिबै जानकारी पिइ मो । फ्रेसी अर्याल तोको त्हान फ्रेसिमेर उदाहरणिय तै मो ।