यो नि प्हले अचलिदेबे भरतै १२ खेइ – Tamu Times

यो नि प्हले अचलिदेबे भरतै १२ खेइ

तमु टाइकस् सम्बाददाता ,पोखरा
रत्ननगर नगरपालिका १६ नम्बरी ङ्हि चुसे कृ ओसो फिबले भरत गुरुङ सुइ प्ह्रीमरी खेब प्र्हिब लमो ।
यो नि युरिमे अचलिबै भरत सुबे बेल्ले छ्यान्ले पोमो ।
म्होतेर कलम क्हाइर प्र्हिब भरतै लेइ कपि ,किताबै पन्ना फर्कदिमो ।
फिबने अपांग तैएर फिबै भरत महिनर २००० फोएर टेम्पो क्रेमरी स्कुल याब खब लमो ।
आमा चन्द्रमायै भिब अनुसार भरतै अलि खेब प्र्हिब लौ म्रोएर भरत नि खेब प्र्हिब सै लबले को ।
न्हाखरी टु र्‍हामनी रेबै भरतलाइ मामाब्राज्यु आइतसिङै कलि कु लौरी भोमो ! दे लि ख्रुइर खेब प्र्हिब लबरी टिबै भरतलाइ खे अलि नेपाली ,अङ्ग्रेजी खेब प्र्हिब लबरी लोमिउले को !
स्थानीय जनजागृती माबिर खेब भरतै तोको सम्म कुनै छात्रवृत्ति आयोइरो ! त्हान क्होलेमे भन्द ओसो होमवर्क लबनी क्लासवर्क लब भरतलै आपङ्ग मैत्री स्कुल आरेबै बेल्ले सै नम रो ।
फिउने अपांग तएर फिबै तमन भरतै बाबा तोको काठमाडौर कन्छी अह्मा पखएर टिदि रो ! पह्से नि आमालै चै बुयि आङ्ह्यो रो ।
तोको मामा सन्जय नि ब्राज्यु आइत सिङै भरतलै लालनपालन नि हेरचाह लबैरो भिमरी भरतै आह्मा चन्द्रमायै ङिलै भिइ मो ।