शुक्ला गण्डकीर बंशु गुरुङै शालिक बनिए – Tamu Times

शुक्ला गण्डकीर बंशु गुरुङै शालिक बनिए

कात्तिक १०,पोखरा

बि. सं. १८२४ असोज १५ गते सिन्धुली गढिर अङ्ग्रेज फौज नि बंशु गुरुङै फौज नेबले बंशु गुरुङै फौजै अङ्ग्रेज फौजलाइ पराजय लब इतिहास मो ।

आधुनिक हातहतियार सहित नेबरी खबै अङ्ग्रेज फौजलै बंशु गुरुङै फौजै भाला,तरबार नि त्हले प्रीमरी ल्हाब गो । चु छतबै थेवा वीर योद्धा बंशु गुरुङलै नेपाल सरकारै वास्त आलबै गुनासो च नासर्बे म्हिमे लैमो । शालिक अनबरत लम्दै गण्डकी प्रदेसरबे क्र थेवा पृथ्वी सुब्बा गुरुङै बंशु गुरुङै योगदानै प्रसम्स ललो ।

शुक्ला गण्डकी नगरपालिका -१२ जसपुर नासरी चु बंशुइ शालिक बनेमो,राज्य सरकारै टो तोइ सहयोग आलरी खेइ सन्ताननै २४ लाख म्हुइ खर्च लएर शालिक बनेउले गो । क्या. लालजङ्ग गुरुङै अध्यक्षतर तबै कार्यक्रमरि शुक्ला गण्डकी नपा मेयर किसान गुरुङ ,उपकुलपति डा. जगमान गुरुङ ,बिनुकुमारी गुरुङ नि पोलो । कार्यक्रमरी पोबै त्हान वक्तमै बंशु गुरुङ दे तबै ल्हे योद्धामे अझै गुमनाम मोमन चु छतबे योद्धामेलै सरकारै म्हेमरी सम्मान ललपरिबे ताँ थेलो ।