नदी नि त्हयाँलाई पुजा लवे चार्ड छठ शुरी तै – Tamu Times

नदी नि त्हयाँलाई पुजा लवे चार्ड छठ शुरी तै

कात्र्तिक तिच्यु ङा, ङ्हि प्रह च्यु ङिच्यु ट्हु

पोखरा

नदी नि तयाँदवताल्वे श्रद्धा भक्तिई मेइमरी पुजा लई मनेबे छठ पर्व नखरसेरे सुरु तै । कात्र्तिकै शुक्ला चतुर्थीईटौ सप्तमीसम्म मनेवे तयाँदेवताई मेइमरी तोइनी आईमरी पुजा लैमरी विहिबार ख्रुईमरी चोखो तैमरी टिम । चु दिनाईटो छठ पर्व आखानसम्म ब्रता टिवे म्हिझोगो ताङा, स्या, नो, नारे, फापर, मुसुरोझोगो आचाल्ले टिमो । चतुर्थील्वे केलाई अरवाईन वा अरबा भिमो । सेरवे ताँ पुरा तवे विशवसै नानिमेझोगो छठरी बेलै दुःखले ब्रत लमु । विशेष तराईरी मादिबे मिथिला संस्कृतिरी आधारित छठ पर्व वि.सं २०४६ लिलि काठमाण्डौ नि पहाठरी मादिउरी सुरु लल । वि.सं २०६३ लिलि भे काठमाण्डौर्बे थापाथली, गुहेश्वरी, गौरीघाट नि रानीपोखरी नि विशेष महतव विइमुरी चु पर्व मानेउरी सुरु लल ।
कात्र्तिक शुक्ल पञ्चमी दिनरी तोईनि आचैमरी उपवास टिउ लमो । चु दिन नेशरी धिंरी खिर बनिईमरी लयलाई चढेइमरी एक छाक चौ लमु । चुलाई खरना भिउ लमु ।


षष्ठीइ दिनरी ब्रत टिवे म्हिई ठेकुवा, फलफुल, मिठाई नि प्रोके तयाँ नि छठी मातालाई चढेउ लम प्रोक्हेरी तयाँल्वे रथै पाङग्रा बनिमो । षष्ठीई दिन फलफुल नि नरिवाललाई ऋछेल्वे टोकरी सजेइमरी तक्ह्वाईको कोई हुमु । नेसनेसरी बत्ती बालिईमरी सल्वृ घडाई साथरी कोई प्रिइमरी नदी वा पोखरी छ्योकोरी यामु । बुरीमेवे तयाँलाई अर्घ विई प्रमारित लमु । अर्घ विइमरी सोप्लेसमम क्युरी बुरीइमरी रमाईलो लैमरी चरै रात वित्तिलमु । सप्तमीई दिनरी नखर तयाँ त्होवे त्यहीरी तयाँलाई दर्शन लउरी नखरवे प्लि बजेइतो नै प्रदिमो । त्होवे तयाँलाई म्या ङ्ह्या फलफुल नि क्युइ चढेमो । छले ले पुजालाई भिन्सरघाट भिमो । छले त्हयाँलाई पुजा लखासरे छठ पुजा खामो ।
तयाँ पुराणरी भिवे अनुसार ताईभन्दा ओसो अत्रिमुनिल्वे प््रहेस्योई अनुसयाई छठ ब्रत ललरो । चै लैमरी अटल सौभाग्य नि पतिप्रेम योईरो । छतैमरी चु छठ पर्व मनउरी पहिलेकोतो तलिई खौले भिवे भनाई मो ।

अनुबाद:  हुम बहादुर च्ह्याक्ली तमु
साभारः रासस