मुख्य मन्त्री अमेरिका ह्याइ – Tamu Times

मुख्य मन्त्री अमेरिका ह्याइ

लाेकेन प्हच्यु तमु, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेसरबे मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हाप्त क्री लागिर अमेरिका ह्याइ । अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको निमन्त्रणामा मुख्य मन्त्री झोगो शुक्रबार ह्याउले गो ! भ्रमणै क्रमरी सङ्घिय शासन प्रणालीमा संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय खैले ल्हब भिबै शिर्ष्कर छालफल लबै के मन्त्री लब ता मो । भ्रमणर स्थानीय तहर प्रहरी खले के लमन,न्यायलयै खले न्याय पिमन,भिबै तार के लोब चुमै ता मो।