उत्तरी गोरखाल्वे ङ्हि भाषा पहिचान – Tamu Times

उत्तरी गोरखाल्वे ङ्हि भाषा पहिचान

कात्र्तिक ङ्हि च्यु प्लि, पोखरा
हुम तमु, (च्ह्याक्ली)
उत्तरी गारखारी पोबले ङि नयाँ भाषा पहिचान तैमो । पहिचान तउले ङि भाषाझोगोरी चुम (स्यार) नि नुब्री (लार्के) भाषा मो ।
देशरी ङि प्रदेशरी पोवले भाषल्वे विज्ञझोगोई च्योने च्योने खेवेतिरी गोरखारी पोवले भाषल्वे बनी पहिचान तवले भाषा आयोगै जनेइमो । भाषा आयोगै नेपालरी पोबले भाषाझोगो खेवेत्हिर टु नयाँ भाषा योउले मो । योउले नयाँ भाषारी राना थारु, नारफु, चुम (स्यार), नुब्री (लार्के), पोइके नि सेराके (सेके) मो । चु भाषझोगो गोरखा, कञ्चनपुर, मनाङ नि डोल्पारी पोबले योइमो । चुभन्दा ओसो नेपालरी तिप्र ङिच्यु सों (१२३) भाषा पोबलेरी नयाँ भाष योइमरी तोरे तिप्र ङिच्यु कु (१२९) फेइमो । आयोगै अनुसार नेपालरी लेइ प््िरह पद्धतिई विकास अतमैले सुई मात्र पोवे ओसोकोतो पोईर मात्र खउले भिईमो । भाष आयोगर्वे अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीई सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश लवे बार्षिक प्रतिवेदनरी नयाँ भाषल्वे पहिचानलाई संस्थागत लैमो । आयोगै संघ, प्रदेश नि स्थानीय तहरी सरकारी केझोगल्वे अभिलेखन, पञ्जीकरण, नामाकरण, प्रमाणीकरण नि सम्प्रेशण नेपाली भाषरी तवे अनिवार्य व्यवस्था ललपरिउले सुझाव समेत विइमो । आयोगै तयार लवे लिलिवे प्रतिवेदनरी खाउ प्रदेशरी खा–खाउ भाषल्वे सभ्यता मो भिइमरी प्रतिवेदन विउ तयारी मो । आयोगल्वे कार्यअवधि अझै ङि वर्ष मो ।