बंगलादेशल्वे राष्ट्रिपतिई पोखरा भ्रमणई पर्यटन प्रबद्र्धन तउ विश्वास – Tamu Times

बंगलादेशल्वे राष्ट्रिपतिई पोखरा भ्रमणई पर्यटन प्रबद्र्धन तउ विश्वास

हुम  तमु  (च्ह्याक्ली)
तमु टाइम, ङ्हि च्यु ङि, कात्र्तिक
बंगलादेशर्वे राष्ट्रपति मोहमद अव्दुल हमिदई पोखरा भ्रमण लैमो । नेपाल भ्रमणरै तिरी तिले पोखरा फेखउले बंलादेशर्वे राष्ट्रपति हमिदई पोखराल्वे फेवाताल नि कास्कील्वे रुपाकोट क्होझोगो अवलोकन लउले अ । काठमाण्डौइटो हेलिकोप्टरर पोखरा खउले बंगलादेशल्वे राष्ट्रपति हमिदइ फेवातालरी डुंगा क्रेम्दै पोखरा तैमरी कासकील्वे रुपाकोट गाउँपलिकाल्वे समेत अवलोकन लैमरी काठमण्डौ फर्केउले गण्डकी प्रदेश सरकाररी प्रबक्ता रामशरण बस्नेतै भिइमो । राष्ट्रपति हमिदलाई पोखरा विमानस्तलरी गण्डकी प्रदेशल्वे म्रु अमिक शेरचन, कार्यवाहक मुख्य मन्त्री किरण गुरुङ्गई भव्य स्वागत ललभे रुपाकोट रिसोर्टर गण्डकी प्रदेशल्वे आनतरिक मामिला नि कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान सरकारी प्रबक्त बस्नेतझोई टोलिई बिदाई लल । पोखरा विमानस्थलरी चलाई पन्चेबाजा नि फुलमालई स्वागत लल ।
बंगलादेशरीवे राष्ट्रपति हमिदई पोखराल्वे फेवातालरी डुगाइनी क्रल । पोखराइटो माछापुच्छ«े हिमश्रृखलाझो म्रोवइमरी चम्हि बेले सेताउले म्रोला । डुगा झेवे ल्याइले फिस्टेल लजरी कै चइमरी छिनकीरी नार फ्रेइमरी चम्हि रुपाकोट गाउपालिकारी परिवे रुपाकोट रिसोर्टरी फेला । च रिसोर्टरी चिया थुला । चम्हिनी प्रे खउले ५८ जनाल्वे टोली खवे ताननै रुपाकोट रिसोर्टरी के चल भे बंगलादेशल्वे राष्ट्रपति हमिद नि टु टोलीई फिस्टेल लजरी के चल । बंगलादेशरी राष्ट्रपति हमिदई पोखरा भ्रमणल्वे बेलारी सुरक्ष व्यवस्था पोले लउले कास्कील्वे म्रु जिल्ला अधिकारी रमेशकुुमार के.सीई भिई । राष्ट्रपति हमिदई पोखरा भ्रमण अनौपचारिक रुपरी खउले प्र.जि.अ. केसीई जानकारी भिईमो । बंगलादेशल्वे राष्ट्रपति हमिदलाई पोखरारी स्वागत लउरी विभिन्न क्ल्होझोगोरी टझोगो गाउरीर थेइमरी स्वागत लल । पोखराल्वे सुरक्षा व्यवस्था झे बेले कडा लउले मला । बंगलादेशल्वे राष्ट्रपति हमिदल्वे पोखरा भ्रमणई खेमे बेल्ले आशाबादी तउले गण्डकी प्रदेश सरकारई प्रबक्ता रामशरण बस्नेतई भिईमो । चई ङ्याई देश नि ङ्याई प्रदेशरी बंगलादेशल्वे राष्ट्रपति दुतउले म्हिल्वे भ्रमणई ङ्याल्वे क्ल्होल्वे पर्यटन प्रबद्र्धनरी लेई के लउ ङिई विशवास किईमो । प्रदेशल्वे समृद्धिई खाकालाई सफल लउरी विदेशल्वे थेले पदर्वे म्हिझोल्वे भ्रमई छ्याउले तब भिइमो ।