नेपालर कारोनाइटो सिवे म्हि ङ्हिप्र ङि फेई – Tamu Times

नेपालर कारोनाइटो सिवे म्हि ङ्हिप्र ङि फेई

भाद्र च्युसों, पोखरा
हुम च्हाक्ली तमु
नेपालर शनिबार कोरोनाभाईरसइटो च्यु ङ्हि म्हि सिइमो । तोको सिवे म्हि ङ्हिप्र ङि फेउले स्वास्थ्य मन्त्रालयर्वे भिवे म्हि डा.जागेश्वर गौतमई भिईमो । सिवे म्हिझोगोरी सों नानिवे नि कु दाईमे मो । पाल्पा, काठमाण्डौं नि भक्तपुरर्वे क्रि–क्रि लैमरी सों नानिमे सिउले भिईमरी गौतमई भिइमो ।
छलेई पर्सा नि ललितपुररी ङ्हि– ङ्हि नि सिरहा, गोरखा, कास्की, काठमाण्डौ नि भक्तपुररी क्रि–क्रि लैमरी प्रे जना दाइमे सिवले भिईमो । लिलि ङ्हिच्यु प्लि घण्टारी देशरी प्रेप्र प्रेच्यु प्लि (८८९) जना कोरोनाभाईरस म्रोइमो । चरि ङिहप्र प्लिच्यु ङ्हि (२४२) नानिमे नि टुप्र प्लिच्यु ङ्हि (६४२) दाइमे मो ।
तोकोसम्म कारोना सवे म्हि ङ्हिच्यु हजार ङप्र ङच्यु ङ (२०५५५) मो भे तोको लिलि ङिच्यु प्लि घण्टारी सोंप्र च्युसों (३१३) जना सइमो । कोरोना स्यावे म्हि तोकोसम्म च्युटु हजार ङप्र ङ्हिच्यु प्र म्हि मोइ लसेमो । तोकोसम्म नेपालरी कोरोना स्यावे म्हिझोगो सोंङ्हि हजार सोेंप्र प्लिच्यु कु फेइमो ।
गण्डकी प्रदेशरी तिले ङि म्हिझोगोलाई स्याइमरी तोकोसम्म ङ्हि हजार कुप्र प्लि (२०९४) म्हिझोगलार्य कोरोना म्रोइमो