तिले च्यु हजार टुच्यु कु नि नेपालरी कोरोना लैदिवे म्हिझोगो प्लिच्यु हजार फेई – Tamu Times

तिले च्यु हजार टुच्यु कु नि नेपालरी कोरोना लैदिवे म्हिझोगो प्लिच्यु हजार फेई

च्युटु भाद्र, पोखरा,
हुम च्हाक्ली तमु

तोको लिलि ङिहच्यु प्लि घण्टारी नेपाल च्युहजार टुच्यु कु म्हि कोरोनाभाईरस लैदिवले स्याईमो । मन्त्रालयल्वे भिवे म्हि डा. जागेश्वर गौतम नानिमे सोंप्र प्लिच्यु प्लि नि दाइमे ङिच्यु ङिहच्यु ङ लैमरी च्युहजार टुच्यु कु म्हिझोगोलाई कोरोना लैदिइमो भिईमो । चु नि प्रे तोसोसम्म नेपालरी प्लिच्यु हजार ङप्र ङिहच्यु कु फेइमो । छलेई तिले ङिच्यु प्लि घण्टारी च्यु क्रि म्हिझोगो सिइमो । चुनि प्रे नेपालरी कोरोनाई सिवे म्हिझागो ङिहप्र सोंच्यु कु फेइमो । स्वास्थ्य मन्त्रालयरी भिवे म्हि गौतमई प्लि बर्षिर्वे कोल्मे नि च्यु क्रि म्हि सिइमो भिईर भिई । महोत्तरीरी प्लि वर्षर्वे बसे नि ङि म्हि सिई छलेई पर्सारी सों, काठमण्डौरी ङिह म्हिझोगो सिइमो । सिरहा, बार, चितवान नि मकवानपुररी क्रि–क्रि म्हि सिई भिईर भिई ।
गण्डकी प्रदेशरी ङिहच्यु प्लि घण्टारी प्लिच्यु प्लि म्हिझोगालाई कोरोना लैदिइमो । चुनिप्रे ङिच्यु हजार ङिप्र च्यु म्हिझोगलाई कोरोना लैदिवले स्याईमो । छलेई च्यु ङिप्र च्यु ङि म्हि कोरोना सैमरी धिंरी फर्केइमो । भे प्लिप्र प्रेच्यु प्लि म्हि मोय लसे मो । तोकोसम्म गण्डकी प्रदेशरी कोरोनाईटो सिवे म्हि च्युप्लि फेइमो ।