ङच्यु हजार नाउदिई कोरोना लैदिवे म्हिझोगो – Tamu Times

ङच्यु हजार नाउदिई कोरोना लैदिवे म्हिझोगो

हुम च्हाक्ली तमु
ङिहच्यु ङ विहिबार, पोखरा

तिले विहिबार च्युङिह प्र प्लिच्यु टु म्हिलाई कोरोना म्रोइमो । स्वास्थ्य नि जनसंख्य मन्त्रालयर्वे डा.जागेश्वर गौतमई ङिह च्यु घण्टारी च्हक म्हिलाई म्रोउले भिईमो । चुनि प्रे तोकोसम्म कोरोना लैदिवे म्हिझोगो ङच्य हजार प्लिप्र टुच्युङ फेइमो ।
छलेई तिले च्युप्रे प्र च्युप्रे (१८१८) म्हिझोगो सैमरी धींरी खइमो । चुनिप्रे तोको कोरोना सवे म्हिझोगा सोंच्युङ हजार ङिप्र फेइमो । तोको कोरोना मोय लदिवे म्हिझोगो च्युप्लि हजार प्लिप्र प्लिच्यु प्रे मो ।
लिलि ङिहच्यु प्लि घण्टारी ङ म्हिझोगो कोरोनाइटो सिईमो । चु सिवे म्हि नि तोको सम्म सोंप्र च्युङी म्हिझोगो कोरोना म्रोउले मो । तोको ङिहच्यु क्रि म्हिझोगो खनट्होटे अस्पतालतुरु भेन्टिलेटररी मोई लेसे मो ।
तिले च्युक्रि हजार क्रिप्र प्लिच्युप्लि म्हिझोगोल्वे पिसिआर लल । तोकोसम्म प्रे लाख च्युहजार लेई पिसिआर लइमो ।