स्याङ्गजर टुईर परिमरी सिवे कु जनालाई क्रि क्ल्होर ख्रोई, नासा ताई शोकर – Tamu Times

स्याङ्गजर टुईर परिमरी सिवे कु जनालाई क्रि क्ल्होर ख्रोई, नासा ताई शोकर

कु असोज, स्याङ्गजा,
टुईर परिमरी ज्यु यावे कु जनालाई राम्दीरी विहीबार नेसर तानलाईनै ख्रोई । स्याङ्गजा नि पाल्पाई सिमान कालिगण्डकीर तानईलाई ख्रोई । कु जनालाई प्रे ख्रोवे क्ल्हो बनिल । टु महिनार्वे बसेलाई भे च्यु कु बर्षर्वे आमा विनिता नेपालीनी क्रि ख्रोवे क्ल्होरै ख्रोउले नेपाल दलित संघ स्याङ्गजार्वे अध्यक्ष लिलबहादुर रनपालई भिल । तान क्रि धिंर्वे तमैईले खाईबनी मि जोउरे आरेमाईले खेमेल्वे ह्रोसेई म्ह्झिोगागे परिवे जीबलला परियारई ताईलाई मि लैदिल । टुइरी परिइमरी ज्यु याउले ताईलाई गह्रौ प्राथकिम अस्पताल वालिङ्गरी पोष्टमार्टम लैमरी कालीगण्डकी राम्दीरी भोइमरी ख्रोउले अध्यक्ष रनपालई भिल । क्रि धिंर्वे कु जना म्हिल्वे तिप्लेरै ख्रोउले चु नौलो घटना भिइमरी अध्यक्ष रनपालई भिई ।
मलामी यावे खेमे ह्रोसेई म्हिझोगो ताई से आतल । टुईर धिंर्वे कु जनाई ज्यु यामईले ताई नासा शोकर टिईमो । टुईर पुरिईमरी सोकोई ट्हिउले च्यु टु बर्षील्वे मनिषा नेपालीलाई पोखरार्वे गण्डकी मेडिकल कलेजरी मोई लसेमो । मनिषाल्वे ताई मोई लवे खर्चझोगो बालिङ्ग नगरपालिकाई जिम्म किव भिईमरी बालिङ नगरर्वे म्रु दिलीपप्रताप खाँणई भिई । वालिङ नगरपालिकाई क्रि विज्ञाप्ती तेईमरी टुईर परिइमरी ज्यु यावेझोगोलार्य श्रद्धाञ्जली विइमरी घाइतेलाई चाँडै छयाँल्ले सदिगे भिइमरी भिइमो ।