मन्त्रीमण्डल बनिउरी ओली–प्रचण्ड तोकोसम्म क्ह्रिलआँखा – Tamu Times

मन्त्रीमण्डल बनिउरी ओली–प्रचण्ड तोकोसम्म क्ह्रिलआँखा

च्यु ङिह असोज, पोखरा,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ल्वे ङिह अध्यक्ष केपी शर्म ओली नि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निप्रे मन्त्रिपरिषद बनिवे ताँरी सोमबार त्होइमरी ताँ सेवेत्हीरी ताँ क्ह्रीलआँखा । मन्त्रिपरिषद बनिउरी ङिह अध्यक्ष विहीबारइतो ताँझोगो लसेमल । सोबमार ट्होइमरी लवे ताँरी तोईनी ताँझोगो क्ह्रिल आँखा । ताँ लदिव भिईमरी क्ह्रिइमो भिईमरी अध्यक्ष प्रचण्डल्वे प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ ई र्भिमो । मन्त्रीमण्डल बनिउरी बनिवे मापदण्डई बारेरी अध्यक्षा ङिह अक्ह्रिबरी मन्त्रिमण्डल बनिउरी ढिलो तईबले अ । मन्त्रिमण्डल फेरी बनिबे त्हिर ओसोवे च्वारे मन्त्रिझोगोलाई थेव से ओलीई लैमो भे प्रचण्डई ङिह वर्ष योवेझोगोलाई फक्येइमरी नयाँझोगोलाई अवसर विलपरिवे से मो ।