ङिह तमु अनराष्ट्रिय ताँ कार्यक्रमरी तमु भाषा नि साहित्यई ताँ – Tamu Times

ङिह तमु अनराष्ट्रिय ताँ कार्यक्रमरी तमु भाषा नि साहित्यई ताँ

हुम च्हाक्ली तमु
ङ्हि सों असोज पोखरा,
आजबाट शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रि तमू (गुरुङ) संवाद श्रृङखलाको दोस्रो सेशनमा आज तमू भाषा र साहित्य सम्बन्धी बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
तियासरे शुरु तवे ङ्हि तमु अन्तराष्ट्रिय ताँ कार्यक्रम तिले तमु क्यूई नि साहित्यबारेरी ताँ तैमो ।
कार्यक्रमरी स्वागत मन्तव्य विवे तमु साहित्यिक मञ्च नेपालल्वे अध्यक्ष गौरी तमुई, ‘खाईबनी जातिल्वे क्युई म्हव भिउले इतिहास म्हमो’, इतिहास सधै प्ह्रिउलेल टिव तैमरी तोरे ङ्योई नि खेब प्ह्रिब संस्काररै विकास ललपरिम भिईमो । तमुमेल ह्रोसेई इतिहास नि संस्कार खिईनै आप्ह्रिन्सम्म ङ्यो चरै टिदिव भिम्दै तोरेवे दिनरी ङ्यो तमुई इतिहास तमुई न प्ह्रिल्परिम भिईमो । कार्यक्रमरी खिल्वे खेवे ताँ तेम्दै भाषाविद रत्न बहादुर तमुई तोकोवे च्युकुदे म्हिझोगोई तमु भाषारी साहितय प्ह्रिलेबनी चई आयोव भिइमो । भाषा नि साहित्य क्रि आरेदे आतमैले साहित्य प्ह्रिउरी क्युईल्वे संरक्षण लउरी परिम भिईमो ।
क्युई म्हिल्वे बेल्ले थेवे ताँ क्याँ अ भिईमरी खिई ओसोकोतोवे म्हिझोगई क्युई आरेइमरी क्युकुदे पोईमरी तेईमरी ताँझोगो लमल भिई । तमुझोगो खिई क्युई मव भिवले बेल्ले छ्याँब ताँ तैमरी चुलई संरक्षण ललपरिम भिईमो ।
तमुमेल्वे पच्युझोगोई सिमि केरी लवे विभिन्न सेर्काेझोगोरी छ्याँव साहित्य लोईमो भिईमरी तोरे चुलाई प्ह्रिउरी परिम भिइमरी भिइमो । तमु साहित्यरी बृत्तचित्र, म्युजिक भिडियो नि चलचित्रझोगो नि तमु साहित्यई जगेर्ण लउरी छयाँब के लैमो नेपालरी तोको तमु क्युई कितावझोगो नेपाली लिपिरी त्हालेनी भारतर्वे सिक्किम भे खेव पत्रपत्रिकाझोगो खेमालिपिरै त्होईमो चु वेल्ले छ्याँब के भिईमो ।
कार्यक्रमरी टिप्पणी लम्दै मेघराज तमुई क्युई सोइभे ङ्योई संस्कृति सोमा भिईमो । तमुमेल्वे क्युई मलेनि चल्वे क्ल्होरी आजोव नि संरक्षण आतव भिईमो । तोको तमु क्युई संरक्षण सेतोल्ले आरे चु मेलपरिवे विषय भिईमो । विश्वरी ल्हेई ह्युलरी साहितय आप्ह्रिइमरी ल्हेई क्युईझोगो म्हयाम्हेइमो भिईमरी प्ह्रिइमरी नि पोइमरी क्युईल्वे संरक्षण ललपरिम भिइमो ।
कार्यक्रमरी ग्यजसे भिम्दै तमु समाज सिड्नी अष्ट्रेलियाल्वे ओसोवे सचिव लिल पुर्ज तमुई तोरे तमु क्युईलाई वेल्ले प्रचार नि संरक्षण लैमरि डिजिटल प्रविधिईटो ओसो बढिलपरिब भिईमो ।
कार्यक्रम खालम्दै सिक्कि भारतर्वे डिवी तमुइई खिल्वे क्युई साहित्यलाई ताईन खोलपरि भिईमो । सिक्किमरी तोको तमु क्युई नि साहित्यई विकास नि संरक्षण लउरी सरकारईटो लेई सोझोगो तदिई भिईमो ।
प्लि दिनसम्म चलिवे च ताँ कायक्रम अक्टोबर च्यु ङ्हि दिनरी खामो । जुम प्रविधिईतो तवले कार्यक्रमरी अन्तराष्ट्रिय तमु परिषदई आजोजनारी तवे कार्यक्रमरी लेई ताँरी लकुरी प्लि दिनसम्म ताँझोगो तमो । कार्यक्रमल्वे सहजीकरण तमु धिं दक्षिण कोरियाल्वे महासचिव लेसन तमुई लल ।