सोंच्यु टुप्र साेंच्यु ङिह म्हिझोगोलाई कारोना लैदिईमरी तोको कारोना लैदिदिउले प्लिच्यु ङ हजार फेमेईमो । – Tamu Times

सोंच्यु टुप्र साेंच्यु ङिह म्हिझोगोलाई कारोना लैदिईमरी तोको कारोना लैदिदिउले प्लिच्यु ङ हजार फेमेईमो ।

कात्र्तिक ६ गते शुक्रबार , पोखरा
ह्युलरी कारोना लैदिउ म्हिझोगो प्लिच्यु ङ हजार फेमेईमो । स्वास्थ्य नि जनसंख्या मन्त्रालयई विहिबार सम्म कोरोना लैदिदिवले प्लि च्यु प्लि हजार प्रेप्र ङिहच्यु ङिह फेईमो । चमेरी आईसोलेशनरी च्युसो हजार सोप्र प्लिच्यु कु धिंर्वे आईसोलेशनरी सों हजार ङप्रे सोंच्यु प्रे जना मवले मन्त्रालयल्वे प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमई विहिबार सुदा तवे प्रस व्रिफिङरी भिई । चई लिलि ङिच्यु प्लि घण्टारी सों हजार टुप्रे सोंच्यु ङिह जनारी कोरोना म्रोई भिईमो ।
छलेई लिलि ङ्हिच्यु प्लि घण्टारी सोच्यु ङिह प्र च्युङ कोरोना सईमरी यईमो भे चु निप्रे कारोना सवले क्रि लाख ङिह हजार प्रेप्र ङिह च्यु फेईमो । तोकोसम्म कारोनाईटो सिवे म्हिझोगो प्रेप्र च्युङिह फेउले मन्त्रालयई भिईमो ।