गण्डकी प्रदेशर्वे मुख्यमन्त्री तमुई पिई राजीनामा – Tamu Times

गण्डकी प्रदेशर्वे मुख्यमन्त्री तमुई पिई राजीनामा

हुम च्हाक्ली तमु
बैशाख, ङ्हिच्यु टु,पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारर्वे मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा तमुई मुख्यमन्त्री पदईटो राजीनामा पिईमो । खिई प्रदेशल्वे म्रु सिता पौडेलनी आईतबार तयाँर सोंबजे राजीनामा पिवले अ।
मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस, माओबादी केन्द्र नि जसपाई अविश्वासई प्रस्ताव दर्ता लल । चैलिसो प्हन गण्डकी प्रदेश सभाई मताद लउ कार्यक्रम मल । च तवओसोई तमुई राजीनामा पिई ।
कोरोना ल्हैदिवे तमुई खिलाई आपतेवे पस्तावरी तवे छलफलरी खउरी आयोमल । खिलाई ल्हैदिवे अभियोगरी खिईन जवाफ पिउरी आयोसरे खिई च ओसोई राजीनामा विउले तमुल्वे भिवेम्हिई भिईमो । माओबादीकेन्द्र नि जनमोचा क्ह्रिईमरी मुख्यमन्त्री तवे तमु चमेई समर्थ फिर्ता लमईमरी प्रदेश सभारी अल्पमतरी मो । तमुई विरुद्ध अविश्वासई प्रस्तावरी जनमोर्चाई हस्ताक्षर आलईमो । पार्टील्वे केन्द्रई अविश्वास प्रस्तावैपक्षरी मतदान लद भिईमरी भिखाईमो ।