खाई भिईमरी ह्रोसेई मि व्योवे म्हि आङी–पृथ्वीसुब्बा तमुु – Tamu Times

खाई भिईमरी ह्रोसेई मि व्योवे म्हि आङी–पृथ्वीसुब्बा तमुु

हुम च्हाक्ली तमुु
जेठ सोंच्यु क्रि, पोखरा ।
गण्डकील्वे ओसोवे मुख्यमन्त्री पृथ्वसुुब्बा तमुुई केपी शर्मा ओलीई भिइमरी खिई राजनीतिरी मि व्योलआखब भिई । आईतबार सरकारी निवास पिव ओसो सञ्चारकर्मीझोगोनि ताँ लम्दै तमुुई खि खालैनि भिउरी लैदिईमरी खिई मि व्योला आखब भिईमरी भिई ।
तमुुई कति एमाले नेताझोगोई कारण ह्युुलर्वे राजनिति फेरिउले भिई । दही दुले जम्दीईर राजनितिरी कागती च्योह्रईमरी व्योबदुले तई भिई । खिई भि तोको तवले गठबन्धन च्युुकुुथ्री एमाले नेताई कारण अ । “अर्काे दलई नेतालाई प्रधानमन्त्री बनिम भिईमरी हस्ताक्षर आलईभे चुु छले गठबन्धन आतमल” ।
खि फेरी मुख्यमन्त्रीरी दावी लवे विषयरी भिम्दै सभामुखबाहेक अरु ५९ सांसदई नै दावी लउरी खाबले भिई । ङई ङोल्वे पार्टीई २७ जना संसदल्वे विवरण विवले अ । खिई गठबन्धनाईटो बनिवे सरकार खलेभिले नि फेरिखाब भिई ।
तमुुई केन्दैई नेताई कारण अस्थ्रिता खवले भिम्दै मोरल्वे लडाई पिलपरिव भिई । तमुुई भिई क्रि नेताई मात्र दोष विइमरी आत, तानई केन्दैल्वे नेताई खिई क्ह्रिललपरिमु, मोरल्वे लडाई पिलपरिम भिई ।
तमुुई लिलि दिपक मनाङेलाई तोईमरी मनाङे अप्ठेरोर पिवले भिई । रत्नकार बाल्मीकि तम भे मनाङेई नि राजनिति सेवा लउरी तले आँखा भिईमरी सांसद लई । संसदरी शपथ चलई । चलाई बनिउरी राजनितिईटो समाजसेवारी जोडीउरी लागी मन्त्री बनिउले अ । चई लिलि मेमो ।