१० हजार ६६ री कोरोना जाँच्दीमई १८७५ लाई म्रोईमो भे २१६४ जना सई – Tamu Times

१० हजार ६६ री कोरोना जाँच्दीमई १८७५ लाई म्रोईमो भे २१६४ जना सई

हुम च्हाक्ली तमु
पोखरा,

कोरोना संक्रमणईटो लिलि २४ घण्टारी १८७५ जनारी कोरोना लैदिवले म्रोईमो ।
शनिबार स्वास्थ्य नि जनसंख्या मन्त्रालयई लिलि २४ घण्टारी १० हजार ६६ जाँच्दिमई च संख्यारी त्होवेल अ । मन्त्रालयरी ह्युलरी ६८५८ जनारी पिसिआर लमईले १३१० जनारी त्होउले म्रोईमो । भे ३२०८ जनारी एन्टिजेन लमईले ५६५ जनारी म्रोउले अ ।
मन्त्रालयरी लिलि २४ घण्टारी २१५४ जना सईमो । छलेई २१ जना सिवले मन्त्रालय जानकारी विईमो । चुनिप्रे कारोनाईटो सिवले ९५२७ भेईमो ।