२७औ विश्व आदिवासी दिवसरी जनजातिइ महासंधई भर्चअलरी, आयोग नि प्रतिष्ठानई कार्यक्रम होटलरी – Tamu Times

२७औ विश्व आदिवासी दिवसरी जनजातिइ महासंधई भर्चअलरी, आयोग नि प्रतिष्ठानई कार्यक्रम होटलरी

हुम च्हाक्ली तमु
पोखरा, ङ्हिच्यु ङ, साउन
२७औ विश्व आदिवासी दिवस विश्वभर खालई लिलि आथेलेःआदिवासी जनजाति नि नयाँ समाज क्ह्रिले भिवे नारा किईमरी मनेसे मो ।
चु दिवसरी नेपाली आदिवासी जनजातिई बनि विवभिन्न कार्यक्रमझोगो लैमरी मनेसे मो । नेपालरी पहिचान निप्रे संघियता नि स्वायत्तताई लागी संविधान संशोधन ङ्योई अभियान, धर्म निरपेक्षता नि पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थाई लागी २७ औं विश्व आदिवासी दिवस ङ्योई आन्दोलन भिवे नार किईमरी मानिसे मो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नि अरु संघसंस्थाई शुुभकामना विवकिव लैमरी कार्यक्रम मादिसे मो जनजाति महासंघई उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालई जानकारी पिई । ओसो क्यारी झाँकी नि भव्य कार्यक्रम लैमरी खबले महासंघई कारोनाई महामारीई लमईले दुुई वर्षईटो भर्चुअल रुपरी कार्यक्रम लसेमो । तिले भे भर्चुुअल नि सामान्य भौतिक रुपरी खईमरी आशिमाला विवकिव लव काईक्रम थेईमो । छलेई, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग नि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानई नि चुदिवई अवसररी शुुभकामना कार्यक्रम थेईमो । आयोगई उपराट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङई प्रमुख आतिथ्यतारी कान्तिपथर्वे क्रि होटलरी भव्य समारोह लैमरी कार्यक्रम लसेमो भे प्रतिष्ठानई नि चियापान नि आशिमाला कार्यक्रम लसेमो ।