अफगानिस्थानई राष्ट्रिपति ह्युल पिई प्रई – Tamu Times

अफगानिस्थानई राष्ट्रिपति ह्युल पिई प्रई

हुम च्हाक्ली तमु, पोखरा,

अफगानिस्तानर्वे (म्रु)राष्ट्रिपतिअसरफ घानीई ह्युल पिईमो । विद्रोही समुह तालिवानई लडाकुझोगो राजधानी काबुलर ङ्होउनेत्तिकै धानी हवाई क्याईटो ताजिक्स्तिान याउले अधिकारीझोगई भिम्दै समाचार संस्था रोयटर्सई भिईमो । सुरक्षाई कारण घानी खनिमो विवले राष्ट्रिपति कार्यालयई तोईनि आभिईमो । समाचार संस्था एपीई स्रोतझोलाई भिम्दै घानीई अफगानिस्तान पिउले भिईमो ।तालिबानई क्रि प्रतिनिधिई घानी खनिमो भिवेबारेरी खेमेई म्हेसेमो भिईमो ।चुओसो आईतबार त्हयर शान्तिपूर्ण रुपरी शक्ति पिवेलागीरी तालिबान प्रतिनिधिझोगो राष्ट्रपनि कार्यलय फेल ।तालिबानझोगोई काबुललाई खेमेई पो लैमरि नियन्त्रण आलब भिल । खेमेई खेमेल्वे म्हिझोगोई ज्यु नि सम्पत्तिल्वे सुरक्षा खेमेई लब भिम्दै खाईनी देश आपिदो भिला । आईतबार त्हयर काबुलई हमिद कारजाई विमानस्थलरी च्वारे थेवे सरकारी अधिकारीझोगो खउले विवरण सार्वजनिक लल ।राष्ट्रिपति घानीई नि चत्यरी विमानस्थल फेवले अनुमाल लैमो ।