तिले १९ सय २० लाई कोरोना म्रोईमो भे २४ जना सिईमो – Tamu Times

तिले १९ सय २० लाई कोरोना म्रोईमो भे २४ जना सिईमो

हुम च्हाक्ली तमु,
पोखरा,
तिय नेपालरी २४ जना कोरोनाई सिवले त्होईमो । स्वस्थ्य निजनसंख्या मन्त्रालयई चुनि प्रे नेपालर सिवे म्हिझोगो १० हजार ५०९ फेईमो ।
तोको २४ घण्टारीनेपालरी १२ हजार ५१६जनारी मात्रै कारोना जाच्दील ।९हजार ४४३ जनारी पिसिआर नि स३हजार ७३ जनारी एन्टेजिन जाँच लमईले १हजार ७०२ पिसिआर नि २१८ जना एन्टेजिन ईटो जम्म १ हजार ९२०जनारी कोरोना स्याउले म्रोईमो ।