पोखराल्वे महेन्द्रपुलङर मोटरक्या भासियाई – Tamu Times

पोखराल्वे महेन्द्रपुलङर मोटरक्या भासियाई

हुम च्हाक्ली तमु, पोखरा,
पोखराल्वे महेनद्रपुलङर सेलवेज गटई क्याजरी गरिमा विकास बैंक ओसो मोटरक्या मन्वाई खु तयाईमो । पोखरारी ना युदिमईले चर्वे स मन्ह्वाई खु तयावले अ । च ल्होरी विजुली पोल क्रि नि परिईमो । नालमुख, पालिखेचो तईमरी ना युमईले खोला दुल भेल महेन्द्रपुलर खम । च भेलई मोटर क्यानि प्वाईमो । आईतबार म्हिसर खुँ तयासरे महेन्द्रपुल तुरुवे म्हिझोगो वेल्ले ङ्हिल । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीई प्रवक्रा डियसपी सुवास हमालई अनुसार क्युल्वे भेल च खुुईटो ङ्होईमारी जोखिम तैमो भिई । ना युदिईमो नाई भल छाईटो ङ्होदिईभे झन भासिमरी महेन्द्रपुलतुरु क्षति तब भिईमरी ङ्हिईमो । भिई तोको भल क्याईले तर्केईमरी युप्पझोगा पखईमरी खुँ पुरीव के लदिईमो तर ना युदिईमरी के ललआमिईमो भिईमो ।