खेम सम्म जोमदी भदौरे झरी – Tamu Times

खेम सम्म जोमदी भदौरे झरी

हुम च्हाक्ली तमु, पोखरा,

तिप्हन ह्युलरी ना युईमो । लेई दिन ना युईमरी ताईल्वे विभिन्न क्लहोझोगो डुब्दिईमो भे पहाडल्वे ल्हेई क्लहोझोगो टुई प्होईमो ।
काठमाण्डौ उपत्कार आईतबार न्हाखरईतो झरी जोईमो भे अधिराज्यभरी तेल म्हिसकोटो झरी जोईमो । बागमती, गण्डकी नि लुम्बिनी प्रदेशसल्ले ताई जिल्लारी ना युईमो भे कणली नि सुदुरपश्चिम प्रदेशर खन खान मात्र ना युईमो । मनसुनई च्वारे पेरवे रेखा नेपालर्वे तराई भू–भाग नजिक ममईले तेलउईकोतो ना यदिवले महाशाखाई मौसमविद प्रतिभा मानन्धरई भिईमो । मानन्धरई सोमबार नेससम्म न युवा भिईमो । मंगलबार न्हाखर न्हाखर मु दे खुलीउदु तले नि नेर फेरी ना युवले म्रोईमो मानन्धरई भिईमो ।

तोरे खवे सो दिनर्वे मौस्मल्वे अनुमान ।
आईतबार ह्युलर्वे ल्हेई क्ल्होझागो सामान्यईते बदली तईमरी लेई क्ल्होतुरी देदेईतो ल्हेई ना युवा सम्भावना मो । प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णली नि सुदुरपश्चिम प्रदेशई च्वारे क्ल्होतुरु भे थेव ना चड्कने नि प्रे थेव ना युउ सम्भावना मो ।
नेसरः ह्युलरी सामान्यईतो पूर्ण बदली तैमरी ल्हेई क्ल्होतुरु ना युवले म्रोईमो । प्रदेश १, बागमत, कर्णली नि सुदुरपश्चिम प्रदेशई च्वारे क्लहोतुरु मु ङ्हेईमरी चड्कने नि प्रे वेल्ले ना युव सम्भावना मो ।

सोमबारनी ल्हेई क्ल्होर ना युवा सम्भावना म्रोईमो । प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी नि सुदुर पश्चिम प्रदेशरी क्रि ङ्ही क्ल्होरी मु ङ्हईमरी थेव ना युउ सम्भाबना म्रोईमो ।
मंगलबार त्हयर ह्युुलल्ले ल्हेई क्ल्होतुरी सामान्य बदली तईमरी च्वारे क्ल्होतुरु भे ना युवा सम्भावना मो । प्रदेश १ गण्डकी,बाग्मती, गण्डकी प्रदेश नि सुदुरपश्चिम प्रदेशई क्रि ङ्हि क्ल्होर भे मु ङ्ईमरी थेव ना युवा सम्भावना मो ।
नेसर भे ह्युलभरी सामानय बदली तैमरी कतिकति ल्होरी ना युवा सम्भावना मो । प्रदेश १ बागमती, ण्डकी प्रदेर्श क्रि ङ्हि क्ल्होरी मु ङ्हेईमरी ना युव सम्भावना मो ।