२४ घण्टारी १२८२ जनालाई कोरोना ल्हैदिईमो, भे ७ जना सिइ – Tamu Times

२४ घण्टारी १२८२ जनालाई कोरोना ल्हैदिईमो, भे ७ जना सिइ

हुम च्हाक्ली तमु, पोखरा
लिलि २४ घण्टारी ह्युलरी १२८२ जना कोरोनाभाईरस ल्हैदिवले पुष्टि तैमो । छलेइ १२६२ जना कोरोना सईमो । स्वासथ्य नि जनसंख्या मन्त्रालयई च त्हिरै ७ जना सिईमो । चुनिप्रे ह्युलरी कोरोनाईटो ज्यूउ याव म्हिझोगो ११ हजार १०३ फेवले मन्त्रालयई भिईमो । छलेई तोकोसम्म कारोना ल्हैदिवे म्हिझोगो एीन्टजेनाईटो ९० हजार ८५४ नि पीसीआरईटो ७ लाख ९२ हजार ३६७ जना फेईमो । ल्हैदिवे म्हिझोगो तोकोसम्म ७ लाख ६२ हजार ४१६ कोरोना सईमो । छलेई तोकोसम्म १८ हजार ८४८ जना कोरोना ल्हैदिवे म्हिझोगो मो ।